Wypożyczalnia sprzetu budowlanego 5 Kraków - wykrywacze
 
 

Do wynajmu sprzętu niezbędne
są następujące dokumenty:

- Klient indywidualny:
* kaucja
* dowód osobisty
* prawo jazdy
* dowód rejestracyjny

- Firma:
* kaucja
* dowód osobisty
* zaświadczenie NIP
* zaświadczenie REGON
* numer wpisu do ewidencji
gospodarczej lub numer KRS

 

Wykrywacze

- Producent: BOSCH
- Wykrywane materiały: żelazo zbrojeniowe, stal, metale
  nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod
  napięciem oraz nie przewodzące napięcia    
- Maks. głębokość pomiaru w stali: 100 mm
- Maks. głębokość wykrywania miedzi: 80 mm

  Cena za dobę: 24,39 zł netto / 30,00 zł bruttoZnaki firmowe należą do producentów. Zostały umieszczone tylko w celach informacyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.